Chór Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Strona główna » Chór » Dyrygent

Dyrygent

MATERIAŁY ARCHIWALNE
(część materiałów dostępna tylko dla członków chóru)

NAGRANIA DYDAKTYCZNE
(wszystkie materiały dostępne tylko dla członków chóru)

SAMOUCZEK
(nasze podstawowe utwory do nauki)

____________________________

Wstąp do naszego zespołu! Kliknij obrazek

____________________________

MOŻESZ NAS POSŁUCHAĆ

5 października, czwartek
odpust św. s. Faustyny, g. 15.00

nasz kościół

Licznik odwiedzin od 15 VIII 2011

Świętujesz dzisiaj?


Kliknij i posłuchaj - śpiewamy dla Ciebie! - Z najlepszymi życzeniami od naszego zespołu - "Sto lat" czyli "Ad multos annos"
____________________________

Prenumerata biuletynu Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter, kliknij obrazek i wpisz swój adres e-mail:
Follow Chór Sanktuarium Miłosierdzia Bożego on WordPress.com

powrót do Chór

     skrócony życiorys

prof. dr hab. Czesław Grajewski urodził się w 1960 w Chełmży. Po uzyskaniu matury w 1978 rozpoczął studia na Wydziale Pilotażu Naddźwiękowego Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (dziś Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych) w Dęblinie. Po rezygnacji z powodów zdrowotnych, rozpoczął studia muzykologiczne pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Pikulika w Akademii Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, które ukończył z wyróżnieniem w 1986.

W trakcie studiów uczył się dyrygentury chóralnej u ks. prof. Kazimierza Szymonika. W latach 1989-1990 przebywał w USA, po powrocie do kraju pracował jako organista i dyrygent chóralny w parafiach w diecezjach chełmińskiej (od 1992 toruńskiej) i łódzkiej, jednocześnie podnosząc kwalifikacje naukowe. W 1995 uzyskał doktorat na podstawie dysertacji Antyfonarz gnieźnieński ms. 94-97 w świetle tradycji polskiej i ogólnoeuropejskiej (promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Pikulik). W 2001 związał się z macierzystą uczelnią pracując na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych jako wykładowca (do 2004) przedmiotów praktycznych. Habilitował się w 2005 na podstawie rozprawy Formuły dyferencyjne psalmodii brewiarzowej w źródłach polskich i kolejno awansował na wyższe stanowiska: 2006-2007 był adiunktem w katedrze Źródeł i Analiz Muzyki Dawnej, w 2006-2014 kierownikiem tejże katedry, w 2007 kierownikiem Specjalności Muzykologia Teoretyczna i Stosowana UKSW. W 2007 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, od 2015 jest profesorem tytularnym.

Żonaty (1982); żona Elżbieta jest z wykształcenia fizjoterapeutą, córka Małgorzata – pracownik dyplomacji MSZ, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (politologia 2012 i filologia fińska 2012), absolwentka American University w Waszyngtonie (stosunki międzynarodowe, 2014), stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (2011), stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2012).

Pełnione funkcje (chronologicznie):
1985-1988 Członek Diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej we Włocławku (dekret Biskupa Włocławskiego z dn. 19 marca 1985)
1994-1997, 2005-2009 Przewodniczący Rady Artystycznej Pomorskiego Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej w Toruniu
2004 – Członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (wiceprezes 2013-2017)
2007 – Członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego
2007-2014 Kierownik Katedry Źródeł i Analiz Muzyki Dawnej w UKSW
2007-2015 Kierownik Specjalności Muzykologia Teoretyczna i Stosowana w Instytucie Nauk Historycznych UKSW
2007 – Członek Rady Naukowej rocznika Musica Sacra Nova
2008 – Recenzent kwartalnika Seminare. Poszukiwania naukowe
2008 – Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
2008-2011 Członek Senackiej Komisji Odwoławczej ds. Nauki i Kadr Naukowych UKSW
2009 – Recenzent rocznika Studia Gregoriańskie
2010 – Recenzent wybranych tomów rocznika Studia Claromontana 28 (2010), 30 (2012)
2011 – Recenzent rocznika Additamenta Musicologica Lublinensia
2011 – Członek Podkomisji Liturgiczno-Muzykologiczno-Historycznej przy Zespole Naukowo-Redakcyjnym Jasnogórskich Muzykaliów
2012 – Recenzent półrocznika Liturgia Sacra
2012-2016 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
2013 – Recenzent półrocznika Hereditas Monasteriorum
2013 – Recenzent rocznika Annales Lublinenses pro Musica Sacra
2014 – Recenzent rocznika Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
2014 – Recenzent rocznika Siedleckie Studia Teologiczne
2014- Członek Rady Naukowej rocznika Musica Ecclesiastica
2014-2016 Kierownik Zakładu Historii i Kulturologii Muzyki w UKSW
2014 – Członek Rady Naukowej Studium Res Gestae Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
2015 – Recenzent rocznika Roczniki Teologiczne. Muzykologia
2015 – Recenzent wybranych roczników Studia Hildegariana Sariensia 2 (2015), 3 (2016)
2016-2020 – Członek Komisji ds. etyki nauki i zawodu na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2017 – Recenzent wybranych zeszytów serii Viriditas musicae – Muzyka kościelna w Archidiecezji Katowickiej 1 (2017)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7